Protecció de dades personals

Informació de Protecció de Dades Personals

Normativa: RGPD (UE) 2016/679 i LOPD-GDD 3/2018; Responsable: GLÒRIA COLL CANET; Finalitat: La gestió de clients administrativa i comercial; Drets: Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició i portabilitat, enviant un correu electrònic a hola@gloriacoll.com. Així mateix, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació; Cessions: No està previst la cessió de dades personals a tercers, excepte l’existència d’una obligació legal; Termini de conservació: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Si vostè no desitja rebre la nostra informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: hola@gloriacoll.com
Dades identificatives: GLÒRIA COLL CANET, 47970657 V, Apt. correus núm. 57, 08402 – GRANOLLERS – BARCELONA, 679068230