Excel·lència lingüística per al benestar

Fa uns dies vaig assistir a una classe de la Dra. Paloma Flores en la que ens va parlar de l’excel·lència lingüística com una de les capacitats a entrenar per buscar la felicitat. Sempre he intuït que l’ús que fem de la llengua ens acompanya o posa trabes a sentir-nos bé i, en última instància, a ser feliços. De fet, part de la meva tasca com a mediadora consisteix en acompanyar a les persones a reformular el que diuen, com ho diuen i, a vegades, com ho pensen (que no deixa de ser el diàleg intern que mantenim amb nosaltres mateixos). Així doncs, com ens ajuda el llenguatge en el nostre benestar?

La llengua és una eina clau al nostre dia a dia, és la forma que tenim d’entrar en contacte amb la realitat, d’entrar en contacte amb nosaltres mateixos i amb l’entorn. Per tant, és una eina clau. Les habilitats lingüístiques són parlar, escoltar, llegir i escriure.

[…]el lenguaje está configurado para ser un instrumento de acción social, es decir, pretende poner en relación a la persona con su entorno más cercano y más lejano. Si restringimos el uso de las habilidades lingüísticas, estamos empobreciendo el desarrollo del lenguaje y por ende el conocimiento de la realidad. La cuestión es que necesitamos un impulso que abogue por la utilización de las mencionadas habilidades, ya que gracias a ello la persona va a lograr una realización personal y va a ampliar sus posibilidades de expansión.

(López Valero et al., 2002)

No és un tema en el que encara hagi pogut aprofundir, però algunes de les idees que he anat recollint al llarg d’aquests mesos són les següents:

  • Les paraules «absolutes» (sempre, mai, tothom, ningú, la gent) generen patrons de pensament pessimistes (o idealistes si ens n’anem a l’altre extrem de la línia) que posen trabes al nostre benestar.
  • Un vocabulari ampli ajuda a la identificació i expressió de les emocions, facilitant per tant la comunicació i el suport social.
  • Les paraules que triem ens poden portar al consens, l’evitació o a l’afrontament, fent que ens percebin com a proactius, passius o agressius.
  • El llenguatge és l’instrument que ens facilita l’accés a la realitat i, per tant, com més ric i ampli, més rica i àmplia podrà ser la nostra realitat.

Continuaré explorant aquest tema en properes entrades. Mentrestant, una pregunta a tall de reflexió: Com creieu que afecta l’ús del llenguatge en el nostre benestar?